فایل‌های دوره آموزشی «نرم‌افزار سامان» و «شاداب‌سازی کتابخانه‌های عمومی»
روابط عمومی - فرم ارسال خبر
فرم درخواست ایستگاه مطالعه کتاب
فایل‌های آموزشی فراگیران مدرسه اینترنتی خواندن

میز خدمت چیست ؟
میز خدمت به عنوان یک مرکز ارتباطات در سازمان است که تنها نقطه تماس میان سازمان و مشتریان داخلی و خارجی به شمار می‌رود. هدف این مرکز ارائه خدمات به‌هنگام و کارآمد به مشتریان سازمان در هر لحظه و زمان همسو با توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های میان آنها و سازمان می‌باشد.
میز خدمت چرخه عمر تمامی تماس‌های ورودی به سازمان شامل انواع درخواست‌ها، رویدادها، مسائل و … را از زمان ثبت در پایگاه داده، حل و رفع آنها، ارجاع به مراتب بالاتر در صورت نیاز، خاتمه و اطلاع مستمر وضعیت آنها به مشتری مدیریت می‌کند.

یک میز خدمت موفق شامل چهار عنصر کلیدی نیروی انسانی، فرآیند، اطلاعات و ابزار می‌باشد که با ترکیب مناسب این اجزا منافع و ارزش زیادی برای کسب‌وکار می‌آفریند.

از جمله منافع میز خدمت برای سازمان عبارتند از:
* ارتقای رضایت مشتریان و بهبود میزان اعتماد آنها به سازمان
* بهبود، حل و رفع تمامی درخواست‌های ورودی به سازمان از سوی مشتریان و کاهش چرخه عمر حل و رفع آنها
* ارتقای حل و رفع درخواست‌ها در اولین تماس مشتریان با میز خدمت
* بهبود میزان بهره‌وری
* مدیریت و کنترل اثربخش زیرساخت‌های سازمان
* ارتقای مدیریت پیشگیرانه مسائل و رویدادهایی که تعداد درخواست آنها از سوی کاربران و مشتریان بالا است.