اخبار
تصاویر
کتابخانه ها
معرفی
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای روستای مرزیجران شهرستان اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهید زراستوند شهر اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه امیرالمومنین(ع) شهر اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه امام حسین(ع) شهر اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای روستای معصومیه اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه آیت الله اراکی شهر اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه سنجان شهر اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای شهر داودآباد برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه مشارکتی امام صادق(ع) شهر اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای روستای خیرآباد اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شماره یک شهر اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه کربلایی کاظم ساروقی شهر ساروق برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه حجت الاسلام میرجعفری شهر اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای شهرک ولیعصر(عج) شهر اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه آیت الله اراکی اراک؛
به همت کتابخانه آیت الله اراکی، نشست سعدی خوانی در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی استان مرکزی برگزار شد.
به همت کتابخانه شهدای سنجان اراک؛
نشست کتاب‌خوان در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی استان مرکزی با حضور جمعی از دختران نوجوان شهر اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه دکتر حصیبی اراک؛
همزمان با برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و به همت کتابخانه دکتر حصیبی اراک، کارگاه خلاقیت و کاردستی در غرفه کتابخانه های عمومی برگزار شد.
همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای مرزیجران اراک برگزار شد.
همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت بخش نابینایان کتابخانه شماره یک شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی استاد ابراهیم دهگان شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته اول بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه شهدای روستای مرزیجران شهرستان اراک برگزار شد.
همزمان با هفته اول بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه مشارکتی امام صادق(ع) شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته اول بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه امام خمینی(ره) منطقه کرهرود شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته چهارم دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه نابینایان دکتر خزایلی شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته چهارم دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه شهدای شهر داودآباد شهرستان اراک برگزار شد.
همزمان با هفته سوم دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی آیت الله اراکی شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته سوم دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه امام خمینی(ره) منطقه کرهرود شهر اراک برگزار شد.
با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی؛
جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک با حضور حجت الاسلام دانشی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
همزمان با هفته دوم دی، برنامه‌های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی آیت الله اراکی شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته دوم دی، برنامه‌های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه شهدای شهر داودآباد شهرستان اراک برگزار شد.
همزمان با هفته دوم دی، برنامه‌های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه شهید محمد زراستوند شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته اول دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته اول دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید محمد زراستوند شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته اول دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام حسین(ع) شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته اول دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی آیت الله اراکی شهر اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه عمومی شهید محمد زراستوند، فعالیت های فرهنگی در شهر اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه عمومی آیت الله اراکی، فعالیت های فرهنگی در شهر اراک برگزار شد.
با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان؛
با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، مراسم نقد و رونمایی از کتاب «قادر متعال» در کتابخانه شهید زراستوند شهر اراک برگزار شد.
با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی؛
با حضور جمعی از مسئولین، از 3 عنوان کتاب در حوزه حقوق شهروندی در حمام تاریخی ارک شهر اراک رونمایی شد.
همزمان با هفته کتاب، برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته کتاب، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید محمد زراستوند شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته کتاب، برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی آیت الله اراکی شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته کتاب، برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) کرهرود اراک برگزار شد.
همزمان با هفته کتاب، برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی شهدای روستای مرزیجران اراک برگزار شد.
همزمان با هفته کتاب، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه مشارکتی امام صادق(ع) شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته کتاب، کتابخانه عمومی شهدای شهر داودآباد میزبان دوستداران کتاب و کتابخوانی بود.
همزمان با هفته کتاب، کتابخانه عمومی حجت الاسلام میرجعفری شهر اراک میزبان دوستداران کتاب و کتابخوانی بود.
با حضور شاعران و دوستداران کتابخوانی؛
شب شعر کتاب و کتابخوانی با حضور شاعران و دوستداران کتابخوانی، در کتابخانه آیت الله اراکی شهر اراک برگزار شد.
در آخرین روز از هفته کتاب؛
در آخرین روز از هفته کتاب و به مناسبت روز کتابگردی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابفروشی‌های اراک بازدید کرد.
همزمان با هفته کتاب صورت پذیرفت؛
همزمان با هفته کتاب و با حضور مسئولین، زنگ کتابخوانی در مدارس منتخب استان مرکزی نواخته شد.
به همت کتابخانه عمومی شهدای سنجان، فعالیت های فرهنگی در شهر اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه شهید زراستوند؛
به مناسبت هفته کتاب و به همت کتابخانه شهید زراستوند، رونمایی و نقد و بررسی کتاب «مدرسه کلامی قم» در اراک برگزار شد.
با هدف ترویج کتابخوانی انجام شد؛
علاقه مندی به کتاب، دستان نجار پیر نیکوکار را به کمک کودکان عضو کتابخانه امام خمینی(ره) آورد.
به مناسبت هفته کتاب؛
در آستانه هفته کتاب، جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
به همت کتابخانه مشارکتی امام صادق(ع)؛
با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی، نشست کتاب‌خوان کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه علمیه فاطمه الزهرا(س) شهر اراک برگزار شد.
همزمان با روز جهانی عصای سفید؛
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی به همراه مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان از کتابخانه نابینایان دکتر خزایلی اراک بازدید کرد.
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک و کتابخانه عمومی شماره یک بازدید کرد.
جلسه قصه گویی برای کودکان پیش دبستانی در بخش کودک کتابخانه شهدای مرزیجران اراک برگزار شد.
با حضور اعضای نابینا و کم بینای کتابخانه شماره یک اراک، جلسه جمع‌خوانی در بخش نابینایان برگزار شد.
به همت مسئول بخش نابینایان کتابخانه شماره یک، کتاب‌های صوتی با موضوع دفاع مقدس در اراک تولید شد.
به همت کتابخانه شهدای سنجان، نشست کتاب‌خوان در دارالقرآن منطقه سنجان شهر اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه شهید زراستوند؛
یادواره «شهید محمد زراستوند» مسئول عقیدتی سپاه اراک در کتابخانه عمومی شهید زراستوند این شهر برگزار شد.
جلسه کانون ادبی در بخش نابینایان دکتر خزائلی کتابخانه شماره یک شهر اراک برگزار شد.
کتاب «به من بگو کجایی؟» در بخش نابینایان دکتر خزایلی کتابخانه شماره یک شهر اراک جمع‌خوانی شد.
کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کتابخانه شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
آیت اله دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی از کتابخانه آیت الله اراکی شهر اراک بازدید کرد.
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه شهدای روستای مرزیجران شهرستان اراک برگزار شد.
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه علی بن ابیطالب(ع) و کتابخانه شهدای روستای مرزیجران اراک بازدید کرد.
با حضور کودکان روستا، مسابقه نقاشی عید غدیر در کتابخانه شهدای مرزیجران اراک برگزار شد.
با حضور اعضای فعال، نشست کتاب‌خوان گفتمان ولایت در کتابخانه آیت اله اراکی برگزار شد.
با حضور دختران نوجوان، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه شهدای شهر داودآباد برگزار شد.
به مناسبت روز ازدواج، برنامه جمع خوانی کتاب در کتابخانه شهدای روستای مرزیجران اراک برگزار شد.
با حضور جمعی از اعضای فعال، کلاس آموزش داستان نویسی در کتابخانه شهید زراستوند اراک برگزار شد.
با حضور دختران نوجوان، کتاب «فاطمه فاطمه است» در کتابخانه شهید زراستوند اراک جمع خوانی شد.
با حضور کودکان روستا، برنامه قصه گویی در بخش کودک کتابخانه شهدای روستای مرزیجران اراک برگزار شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی از کتابخانه حوزه علمیه حاج محمدابراهیم اراک بازدید و با حجت الاسلام قاضی زاده دیدار و گفتگو کرد .
حجت الاسلام دانشی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از 2 باب کتابخانه عمومی شهر اراک بازدید کرد.
با حضور دختران نوجوان، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهدای شهر داودآباد برگزار شد.
جلسه معرفی و شعرخوانی کتاب «روی جاده ابریشم شعر» در کتابخانه آیت اله اراکی شهر اراک برگزار شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی از کتابخانه‌ های عمومی شهرهای اراک، ساروق و داودآباد بازدید کرد.
با حضور بانوان شهر اراک، کارگاه آموزشی «مهارت‌های فرزندپروری» در کتابخانه شهدای سنجان برگزار شد.
با حضور جمعی از دختران روستا، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه شهدای مرزیجران اراک برگزار شد
مسئول کتابخانه شهدای سنجان اراک از برگزاری نشست کتاب‌خوان عفاف و حجاب در این کتابخانه خبر داد.
به همت کتابخانه حضرت زینب(س)، نشست کتاب‌خوان عفاف و حجاب در روستای خسروبیگ کمیجان برگزار شد.
همزمان با هفته حجاب و عفاف، نمایشگاه عکس و کتاب در کتابخانه شهدای سنجان دایر شد.
نمایشگاه عکس و پوستر با موضوع عفاف و حجاب در محل کتابخانه شهدای مرزیجران اراک برگزار شد.
نشست کتاب‌خوان رضوی ویژه کودکان در کتابخانه آیت اله اراکی فرهنگسرای آیینه شهر اراک برگزار شد.
با حضور جمعی از کودکان، برنامه قصه گویی در کتابخانه عمومی امام حسین(ع) شهر اراک برگزار شد.
مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه شهدای شهرک ولیعصر(عج) و کتابخانه امیرالمومنین(ع) اراک بازدید کرد.
با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی؛
جلسه کانون ادبی کتابخانه نابینایان دکتر خزائلی اراک با حضور حجت الاسلام دانشی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شد.
همزمان با شروع ایام تابستان، نشست کتاب‌خوان ویژه خردسالان در کتابخانه شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
مسابقه نقاشی ویژه جشنواره کتابخوانی رضوی در بخش کودک کتابخانه آیت اله اراکی شهر اراک برگزار شد.
جلسه جمع خوانی کتاب «پیرمرد و دریا» با حضور اعضای نابینا و کم بینای کتابخانه شماره یک شهر اراک برگزار شد.
از طرف انتشارات مهر و ماه، گاج و قلم چی تعدادی کتاب کمک آموزشی به کتابخانه شهید زراستوند اراک اهداء شد.
حجت الاسلام دانشی مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه عمومی آیت الله اراکی شهر اراک بازدید کرد.
با حضور جمعی از دختران نوجوان، کارگاه ساخت روزنامه دیواری در کتابخانه امام حسین(ع) اراک برگزار شد.
با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی؛
اولین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک در سال 97 با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.
با حضور نوجوانان روستا، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه شهدای خیرآباد شهرستان اراک برگزار شد.
فراخوان هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی با معرفی 7 اثر با موضوع سیره امام رضا علیه السلام در 3 رده سنی (کودک)،(نوجوان)،(جوان و بزرگسال) و همچنین بخش (خانوادگی) در کتابخانه عمومی آیت اله اراکی انجام شد.
با حضور جمعی از دختران نوجوان، اختتامیه «طرح با هم بخوانیم» در کتابخانه شهدای سنجان اراک برگزار شد.
مسئول کتابخانه آیت اله اراکی شهر اراک از برگزاری جلسات باشگاه کتابخوانی به صورت ماهانه خبر داد.
نشست کتاب‌خوان کودک با موضوع «کشور ما ایران» در کتابخانه آیت اله اراکی شهر اراک برگزار شد.
کتابخانه امام حسین(ع) اراک نمایشگاه کتابی با موضوع دفاع مقدس و شهر خرمشهر به مدت یک هفته برپا کرده است.
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی با حضور در ۲ باب کتابخانه عمومی اراک با کتابداران دیدار و گفتگو کرد.
با حضور اعضای باشگاه کتابخوانی کتابخانه آیت اله اراکی، نشست تخصصی اراک شناسی در اراک برگزار شد.
به منظور بررسی مسائل و دیدار با کتابداران، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه شهید زراستوند اراک و انبار کتاب اداره کل بازدید کرد.
به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه شهدای شهر داودآباد برگزار شد.
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی به همراه معاون اداری و مالی از کتابخانه حجت الاسلام میرجعفری و کتابخانه استاد دهگان شهر اراک بازدید کرد.
سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه شهدای شهرک ولیعصر(عج) و کتابخانه شماره یک شهر اراک بازدید کرد.
مراسم جشن ولادت امام زمان (عج) و احیای مهدوی در کتابخانه عمومی آیت اله اراکی شهر اراک برگزار شد.
بختیاری فرماندار شهرستان اراک با اهدای لوح تقدیر، از زحمات کتابداران کتابخانه آیت الله اراکی قدردانی نمود.
رئیس کتابخانه های عمومی اراک از توزیع پوسترهای استان شناسی در کتابخانه های این شهرستان خبر داد.
دانش آموزان مدرسه دخترانه بهاران از کتابخانه شهدای روستای مرزیجران شهرستان اراک بازدید کردند.
مسئول کتابخانه شهدای داودآباد از اجرای برنامه های فرهنگی ویژه دهه فجر در این کتابخانه خبر داد.
کتاب های «قصه خوب ما» و «فریدون باید زنده بماند» در کتابخانه شهدای روستای مرزیجران اراک جمع خوانی شد.
کتابخانه شهدای مرزیجران اراک نشست کتاب خوان با عنوان «فاطمه زهرا(س): الگوی خانواده ایرانی» را برگزار کرد.
به همت کتابخانه مشارکتی امام جعفرصادق(ع)؛
به همت کتابخانه مشارکتی امام جعفرصادق(ع)، نشست کتاب‌خوان در دبیرستان دخترانه المهدی(عج) اراک برگزارشد.
نشست کتاب‌خوان دانش آموزی ویژه دهه فجر در کتابخانه شهدای روستای مریجران اراک برگزار شد.
نشست کتاب‌خوان مادر و کودک در کتابخانه عمومی شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی، کلاس قصه گویی در کتابخانه شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
با حضور دوستداران کتابخوانی و به همت کتابخانه استاد دهگان، کتاب «اسرار ارتباط موثر» در شهر اراک رونمایی و نقد شد.
نونهالان پیش دبستانی برکت شهر داودآباد از کتابخانه شهدای داودآباد بازدید و در نشست کتاب‌خوان شرکت کردند.
نشست کتاب خوان بهمن ماه کتابخانه عمومی شهدای خیرآباد با حضورکودکان این روستا برگزار شد.
با حضور جمعی از دانش آموزان، کتاب «بشقاب های سفره پشت بام مان» در کتابخانه امام حسین(ع) اراک معرفی شد
به همت کتابخانه عمومی شهدای سنجان، نشست کتاب‌خوان ویژه مادر و کودک در شهر اراک برگزار شد.
کتاب «پایی که جا ماند» با حضور جمعی از اعضای کتابخانه شهدای خیرآباد اراک جمع خوانی و معرفی شد.
با حضور کتابداران شهرستان اراک، کارگاه آموزشی اخلاق اداری و عفاف و حجاب در کتابخانه شماره یک برگزار شد.
با حضور جمعی از بانوان، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی دکتر حصیبی شهر اراک برگزار شد.
با حضور دختران نوجوان اراک، کتاب «موریس و کتاب های پرنده» در کتابخانه شهدای سنجان جمع خوانی شد.
نشست معرفی کتاب «محمد(ص) مثل گل بود» با حضور کودکان روستا در کتابخانه شهدای خیرآباد برگزار شد.
با حضور دانش آموزان دبستان گلستان، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه امام حسین(ع) شهر اراک برگزار شد.
با حضور دانش آموزان مدرسه خلیج فارس، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه شهدای مرزیجران اراک برگزار شد.
نشست کتاب‌خوان به همت کتابخانه امام خمینی(ره) در مدرسه ضیاالملوک قریب روستای گرکان آشتیان برگزارشد.
با حضور دانش آموزان شهر اراک، جلسه معرفی کتاب «اعتیاد و دانش آموزان ما» در کتابخانه آیت اله اراکی برگزار شد.
جلسه مشترک رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک با شهردار شهر داودآباد برگزار شد.
علی اکبر احمدی سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی از 3 باب کتابخانه‌ عمومی شهرستان اراک بازدید کرد.
به همت کتابخانه‌ عمومی شهدای سنجان، کارگاه آموزشی «خلاقیت مادر و کودک» در شهر اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه عمومی شهدای سنجان، نشست کتاب‌خوان دختران نوجوان در شهر اراک برگزار شد.
با حضور کودکان پیش دبستانی امام جواد(ع)، برنامه قصه خوانی در کتابخانه دکتر حصیبی اراک برگزار شد.
جلسه گزیده خوانی کتاب «بهم می‌یاد؟» با موضوع عفاف و حجاب در کتابخانه شهدای سنجان اراک برگزار شد.
سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از پروژه بازسازی و تعمیرات کتابخانه شهید زراستوند اراک بازدید کرد.
نشست کتاب‌خوان نوجوان با موضوع آشنایی با زندگی پیامبر اسلام در کتابخانه دکتر حصیبی اراک برگزار شد.
با حضور شاعران و اساتید رشته ادبیات شهرستان اراک، محفل بزم شاعرانه در کتابخانه آیت اله اراکی برگزار شد.
به مناسبت ولادت امام عسگری(ع)، برنامه قصه گویی از کتاب «معصومین (ع) و کودکان» در کتابخانه آیت اله اراکی برگزار شد.
ربه همت کتابخانه امام حسین(ع)، نشست کتاب‌خوان دانش آموزی در دبستان دخترانه گلستان اراک برگزار شد.
دوره 6 جلدی کتاب «قصه ما همین بود» در کتاب خوان کتابخانه شهدای روستای مرزیجران به اشتراک گذاشته شد.
به همت کتابخانه شهدای سنجان، نشست کتاب‌خوان دانش آموزی در مدرسه شهید هاشمی اراک برگزار شد.
علی اکبر احمدی سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از 3 باب کتابخانه عمومی شهر اراک بازدید کرد.
با حضور جمعی از بانوان، کارگاه آموزشی «مدیریت بحران» در کتابخانه شهدای شهر داودآباد برگزار شد.
به همت کتابخانه عمومی دکتر مهین حصیبی، نشست کتاب‌خوان بانوان در شهر اراک برگزار شد.
با حضور جمعی از کودکان روستا، مسابقه نقاشی در کتابخانه شهدای خیرآباد شهرستان اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه شهدای سنجان، نشست کتاب‌خوان ویژه کارکنان ناجا در کلانتری 16 شهر اراک برگزار شد.
مسابقه نقاشی و برنامه معرفی کتاب «عبور خوب، مرور خوب» در کتابخانه آیت الله اراکی اراک برگزار شد.
یادداشت علمی کریمی مسئول کتابخانه دهگان شهر اراک در مجله «مطالعات کتابخانه عمومی» منتشر شد.
مسئول کتابخانه دهگان شهر اراک به معرفی کتاب در جمع دانش آموزان دبیرستان نمونه کوثر پرداخت.
به مناسبت آخرین روز پاییز، کلاس قصه گویی و کاردستی در کتابخانه شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
کلاس ساخت کولاژ خلاقانه با برگ درختان در کتابخانه عمومی شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه شهدای سنجان، نشست کتاب‌خوان خواهران طلاب در حوزه علمیه نرجسیه شهر اراک برگزار شد.
در آستانه شب یلدا، نشست کتاب‌خوان اراک شناسی در کتابخانه آیت الله اراکی شهر اراک برگزار شد.
با حضور والدین اعضاء، کارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کتابخانه امام خمینی(ره) شهر اراک برگزار شد.
نشست کتاب‌خوان کتابخانه مشارکتی امام جعفرصادق(ع) اراک با همکاری دبستان حاج حسین جانی برگزار گردید.
به همت کتابخانه امام حسین(ع)، نشست کتاب‌خوان دانش آموزی در دبستان دخترانه مهر شهر اراک برگزار شد.
همزمان با میلاد پیامبر اکرم(ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع)، نشست کتاب‌خوان «نور آفرینش» در کتابخانه آیت الله اراکی برگزار شد.
با حضور نوآموزان پیش دبستانی گلستان شهر اراک، جشن وحدت در کتابخانه شهدای سنجان برگزار شد.
به همت کتابخانه عمومی شهدای سنجان، نشست کتاب‌خوان ویژه مادر و کودک در شهر اراک برگزار شد.
به مناسبت هفته وحدت، نشست کتاب‌خوان «نور آفرینش» در کتابخانه آیت اله اراکی شهر اراک برگزار شد.
به مناسبت هفته وحدت، نشست کتاب‌خوان پیامبر اعظم(ص) در کتابخانه عمومی شهدای سنجان اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه امام حسین(ع)، نشست کتاب‌خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه گلستان شهر اراک برگزار شد.
با همکاری آموزشگاه ماهان شهر اراک، نشست کتاب‌خوان کودک در کتابخانه عمومی شهدای سنجان برگزار شد.
به مناسبت هفته کتاب، جلسه شاهنامه خوانی در کانون فرهنگی کتابخانه شهدای سنجان اراک برگزار شد.
با حضور دختران نوجوان، کتاب «قصه های خوب برای بچه های خوب» در کتابخانه شهدای سنجان جمع خوانی شد.
به همت کتابخانه امام جعفر صادق(ع)، نشست کتاب‌خوان در حوزه علمیه الزهرا(س) شهر اراک برگزار شد.
به مناسبت هفته کتاب، دانش آموزان مدرسه حاج صادق طاهری از کتابخانه شهدای روستای خیرآباد بازدید کردند.
به همت کتابخانه عمومی شهدای سنجان، جلسه قصه گویی در آموزشگاه گلستان شهر اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه مشارکتی امام صادق(ع)؛
به همت کتابخانه مشارکتی امام صادق(ع) اراک، نشست کتاب‌خوان در دبیرستان دخترانه المهدی(عج) برگزار شد.
به همت کتابخانه مشارکتی امام صادق(ع)؛
به همت کتابخانه مشارکتی امام صادق(ع)، نشست کتاب‌خوان در حوزه علمیه فاطمه الزهرا(س) اراک برگزار شد.
به مناسبت هفته کتاب،کتابخوانی و کتابدار؛
همزمان با هفته کتاب، دانش آموزان سال پنجم مدرسه بهاران از کتابخانه شهدای روستای مرزیجران بازدید کردند.
به همت کتابخانه آیت الله اراکی؛
به همت کتابخانه آیت الله اراکی، نشست کتاب‌خوان دانش آموزی در دبیرستان فرزانگان اراک برگزار شد.
همزمان با هفته کتاب، دانش آموزان دبستان مهر شهر اراک از کتابخانه عمومی امام حسین(ع) بازدید کردند.
جمعی از دانش آموزان مدرسه دخترانه حضرت رقیه شهر اراک از کتابخانه شهید زراستوند بازدید کردند.
با حضور دانشجویان رشته طراحی، کارگاه هنری با موضوع کتاب و کتابخوانی در کتابخانه آیت اله اراکی اراک برگزار شد.
کلاس آموزش روانخوانی قرآن کریم ویژه بانوان در کتابخانه عمومی شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: جذب اعتبارت ملی برای اتمام طرح کتابخانه ملی اراک به عنوان زیر ساخت مهم فرهنگی این شهرستان توسط مسئولان دنبال شود.
همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، یک دوره مسابقه نقاشی در کتابخانه شهدای روستای خیرآباد اراک برگزار شد.
با حضور اعضای نوجوان، برنامه جمع خوانی کتاب‌خوان ماه آبان در کتابخانه شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
با محوریت معرفی کتاب های کتاب خوان ماه؛
با حضور جمعی از کودکان روستا، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهدای خیرآباد اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه شهدای داودآباد؛
در آستانه اربعین حسینی، نشست کتاب خوان کتابخانه عمومی شهدای شهر داودآباد برگزار شد.
با حضور فرماندار اراک؛
جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک به ریاست فرماندار و با حضور سرپرست اداره کل و سایر اعضای انجمن برگزار شد.
کتابدار کتابخانه شهدای سنجان در مراسم گرامیداشت روز دانش آموز مدرسه شهید هاشمی اراک حضور یافت.
به همت کتابخانه شهدای معصومیه؛
به همت کتابخانه شهدای معصومیه، مراسم روز دانش آموز در روستای معصومیه شهرستان اراک برگزار شد.
با حضور دانش آموزان مدرسه بهاران، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه شهدای روستای مرزیجران اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه شهدای داودآباد؛
به همت کتابخانه شهدای داودآباد، نشست کتاب‌خوان کودکان در دبستان حجاب این شهر برگزار شد.
با حضور دختران نوجوان، نشست کتاب‌خوان شعر پایداری در کتابخانه شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
با حضور جمعی از اعضاء، جلسه کانون فرهنگی در بخش نابینایان دکتر خزایلی کتابخانه شماره یک اراک برگزار شد.
مدیرکل امور مجلس و استان‌های نهاد به همراه سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی و جمعی از کارشناسان از 3 باب کتابخانه عمومی شهر اراک بازدید کردند.
مرتضی محمدزاده، مدیرکل امور مجلس و استان‌های نهاد از کتابخانه حجت الاسلام میرجعفری شهر اراک بازدید کرد.
سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی به همراه جمعی از کارشناسان از کتابخانه حجت الاسلام میرجعفری شهر اراک بازدید کرد.
علی اکبر احمدی سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه عمومی دکتر حصیبی شهر اراک بازدید کرد.
به مناسبت هفته دفاع مقدس؛
با حضور مادر شهید مدافع حرم سعید مسلمی، مراسم یادمان شهدا در کتابخانه امام خمینی(ره) اراک برگزار شد.
با حضور اعضای نوجوان؛
با حضور دختران نوجوان، نشست کتاب‌خوان دفاع مقدس در کتابخانه شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
با حضور عضو جانباز کتابخانه؛
با حضور پولادوند عضو جانباز کتابخانه، خاطرات دوران دفاع مقدس در کتابخانه شهدای سنجان اراک روایت شد.
مسئول کتابخانه شهدای داودآباد شهرستان اراک از اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در هفته دفاع مقدس خبر داد.
ویژه دختران نوجوان؛
با حضور دختران نوجوان و مادرانشان، کارگاه عفاف و حجاب در کتابخانه شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
به مناسبت هفته دفاع مقدس؛
با حضور جمعی از دانشجویان و اعضاء، نشست کتاب‌خوان دفاع مقدس در کتابخانه آیت الله اراکی اراک برگزار شد.
علی اکبر احمدی سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی از کتابخانه‌ شهدای داودآباد بازدید کرد.
به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای مرزیجران اراک، از برگزیدگان جشنواره کتابخوانی رضوی تقدیر شد.
مراسم اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی شهدای روستای خیرآباد اراک برگزار شد.
با حضور جمعی از برگزیدگان، مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه آیت اله اراکی اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه آیت اله اراکی؛
به همت کتابخانه آیت اله اراکی، کارگاه آموزشی تکنیک‌های مطالعه و تندخوانی در شهر اراک برگزار شد.
به مناسبت دهه امامت و ولایت؛
به مناسبت دهه امامت و ولایت، نشست کتاب‌خوان «غدیر خم» در کتابخانه شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
به مناسبت «روز مباهله» و با حضور کودکان شهر اراک، مسابقه نقاشی در کتابخانه امام حسین(ع) برگزار شد.
با حضور نفرات برگزیده؛
با حضور نفرات برتر، مراسم اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه شهدای شهر داودآباد برگزار شد.
با حضور نفرات برتر، مراسم اختتامییه جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه امام خمینی(ره) اراک برگزار شد.
با حضور کودکان و نوجوانان روستای خیرآباد اراک، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه شهدای خیرآباد برگزار شد.
با حضور اعضای نابینا و کم بینا، جلسه کانون ادبی کتابخانه نابینایان دکتر خزایلی شهر اراک برگزار شد.
به مناسبت دهه امامت و ولایت؛
به مناسبت دهه امامت و ولایت، کارگاه آموزشی «تربیت صحیح فرزند» در کتابخانه شهدای داودآباد برگزار شد.
به‌مناسبت عید غدیر؛
به مناسبت عید غدیر، کارگاه کاردستی و ساخت کارت پستال در کتابخانه آیت الله اراکی شهر اراک برگزار شد.
به میزبانی کتابخانه شهدای داودآباد؛
با حضور دختران دانشجو، نشست کتاب‌خوان «امامت و ولایت» در کتابخانه شهدای شهر داودآباد برگزار شد.
به مناسبت عید غدیر خم؛
به مناسبت عید غدیر، کتاب «آسمان چهارم» در کتابخانه شهدای روستای خیرآباد اراک معرفی و جمع‌خوانی شد.
با حضور سرپرست اداره کل؛
با حضور سرپرست اداره کل، مراسم اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
به مناسبت دهه امامت و ولایت، نمایشگاه کتاب «غدیر» در کتابخانه عمومی شهدای روستای خیرآباد اراک دایر شد.
به مناسبت عید غدیر؛
با حضور اعضای فعال کتابخانه آیت الله اراکی، جلسه شعرخوانی امامت و ولایت در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار شد.
همزمان با دهه امامت و ولایت و جهت آشنایی اعضای کتابخانه با کتابهایی با موضوع شناخت غدیر و ویژگیهای شخصیتی حضرت علی (ع)، نمایشگاه کتابی در محل کتابخانه شهدای داودآباد بر پا شد.
با حضور جمعی از کودکان و مادران، کارگاه خلاقیت و شعرخوانی در کتابخانه شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
به مناسبت هفته دولت؛
به مناسبت هفته دولت، کتاب «خلاصه خوبی‌ها؛ ناگفته‌های زندگی شهید رجایی» در کتابخانه عمومی شهدای سنجان اراک خلاصه گویی شد.
به مناسبت هفته دولت؛
به مناسبت هفته دولت، کتاب شهید باهنر در کتابخانه عمومی شهدای سنجان اراک معرفی و جمع خوانی شد.
به مناسبت هفته دولت؛
به مناسبت هفته دولت و با حضور دختران نوجوان، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه شهدای شهر داودآباد برگزار شد.
با محوریت ادبیات داستانی؛
نشست کتاب‌خوان ویژه ادبیات داستانی در کتابخانه عمومی شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته دولت برگزار شد؛
همزمان با هفته دولت و با حضور اعضای نوجوان، کارگاه آموزشی خلاصه نویسی کتاب در کتابخانه شهدای داودآباد برگزار شد.
ویژه مادر و کودک؛
به همت کتابخانه عمومی شهدای سنجان، نشست کتاب‌خوان ویژه مادران و کودکان شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته دولت و به مناسبت بزرگداشت این ایام، نمایشگاه کتاب متناسب با موضوع مذکور در کتابخانه شهدای داودآباد برگزار شد.
با هدف غنی سازی اوقات فراغت کودکان؛
مسئول کتابخانه عمومی شهدای روستای خیرآباد از برگزاری مسابقه نقاشی با هدف پربارکردن اوقات فراغت کودکان این روستا خبر داد.
به همت کتابخانه شهدای داودآباد؛
نشست کتاب‌خوان ویژه دختران نوجوان با عنوان بازگشت پرستوها در کتابخانه شهدای شهر داودآباد برگزار شد.
با حضور پرشور کودکان اراکی؛
مسئول کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) اراک از اجرای برنامه‌های فرهنگی متنوع این کتابخانه در مرداد ماه خبر داد.
به همت کتابخانه شهدای خیرآباد؛
نشست کتاب‌خوان مردادماه کتابخانه عمومی شهدای روستای خیرآباد شهرستان اراک با حضور نوجوانان این روستا برگزار شد.
مسئول بخش‌های نابینایان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مسئول بخش نابینایان کتابخانه مرکزی تبریز از بخش کتابخانه شماره یک اراک و کتابخانه سلمان ساوجی ساوه بازدید کردند.
به مناسبت فرا رسیدن 26 مرداد، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی نمایشگاهی از کتاب‌های ایثار و رشادت ایشان، جهت بازدید علاقمندان در محل کتابخانه عمومی شهدای سنجان اراک برپا گردید.
یادمان پدران آسمانی در اراک؛
یادمان پدران آسمانی ویژه گرامیداشت شهید مدافع حرم محسن حججی در کتابخانه عمومی آیت اله اراکی شهر اراک برگزار شد.
علی اکبر احمدی سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه عمومی فخرالدین عراقی شهر کمیجان بازدید کرد.
سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه عمومی کربلایی کاظم شهر ساروق بازدید کرد.
با حضور معاون فرماندار؛
با حضور معاون سیاسی و امنیتی فرماندار و سایر اعضاء، جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک برگزار شد.
با حضور اعضای نوجوان؛
با حضور جمعی از پسران نوجوان شهر اراک، کتاب «ماه غریب من» در کتابخانه شهدای سنجان معرفی و جمع خوانی شد.
با کمک خیرین صورت گرفت؛
مسئول کتابخانه عمومی شهید زراستوند شهر اراک از رنگ آمیزی، نقاشی و بهسازی محوطه این کتابخانه خبر داد.
با محوریت معرفی کتابهای جشنواره رضوی؛
به همت کتابخانه عمومی شهدای سنجان نشست کتاب‌خوان رضوی برگزار و هفت عنوان کتاب به اشتراک گذاشته شد.
به همت کتابخانه شماره یک اراک؛
به همت بخش نابینایان کتابخانه شماره یک شهر اراک، کتاب صوتی «قصه ما مثل شد» نوشته محمد میرکیانی تولید شد.
مسئول کتابخانه عمومی شهدای روستای معصومیه اراک از اجرای طرح «دفترچه تلاش و نتیجه» در این روستا خبر داد.
با حضور کارشناسان اداره کل، جلسات آموزشی رف خوانی در 2 باب کتابخانه‌ عمومی شهرستان اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه شهدای داودآباد، کارگاه آموزشی آشنایی و استفاده صحیح از دنیای مجازی برای کودکان این شهر برگزار شد.
به مناسبت میلاد باسعادت امام رضا(ع)؛
به مناسبت ولادت امام رضا(ع)، نشست کتاب‌خوان ویژه کودکان در کتابخانه عمومی شهدای شهر داودآباد برگزار شد.
به مناسبت ولادت امام رضا(ع)؛
به مناسبت ولادت امام رضا(ع)، جشن میلاد هشتمین آفتاب با حضور اعضای کودک و نوجوان کتابخانه شهدای سنجان اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه شهدای سنجان؛
انجمن فرهنگی اهل ادب کتابخانه شهدای سنجان اراک به آموزش قصه گویی و نحوه معرفی کتاب با حضور اعضای کودک و نوجوان پرداخت.
در مراسم اختتامیه کشوری؛
زوج کتابدار اراکی به عنوان رتبه دوم خانواده‌های ۲ نفره هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی معرفی و تقدیر شدند.
به مناسبت دهه کرامت؛
نشست کتاب‌خوان رضوی به مناسبت دهه کرامت در کتابخانه شهدای داودآباد برگزار و 6 عنوان کتاب به اشتراک گذاشته شد.
با حضور دختران نوجوان؛
به همت کتابخانه شهدای داودآباد، جشن میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و کتاب‌خوان دهه کرامت در این شهر برگزار شد.
به همت کتابخانه شهدای داودآباد؛
به همت کتابخانه شهدای داودآباد، کارگاه آموزشی مقابله با آسیب‌های اجتماعی با محوریت راهکارهای پیشگیری از طلاق برگزار شد.
به مناسبت دهه کرامت؛
به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر، کتابخانه شهدای سنجان اراک مراسم جشنی برپا نمود.
به مناسبت دهه کرامت؛
جلسه شعرخوانی با محوریت نقد و بررسی اشعار سعدی در کتابخانه آیت الله اراکی فرهنگسرای آیینه اراک برگزار شد.
به مناسبت هفته عفاف و حجاب؛
به همت کتابخانه عمومی شهدای سنجان، نشست کتاب‌خوان عفاف و حجاب با حضور بانوان شهر اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه شهدای داودآباد؛
نشست کتاب‌خوان کتابخانه شهدای داودآباد با محوریت موضوع عفاف وحجاب و با حضور دختران نوجوان این شهر برگزار شد.
به همت کتابخانه شهدای سنجان؛
با حضور جمعی از پسران نوجوان شهر اراک، نشست کتاب‌خوان کتابخانه عمومی شهدای سنجان برگزار شد.
با حضور اعضای کودک و نوجوان، برنامه کتابخوانی همراه نمایش برای کودکان در کتابخانه شهدای سنجان اراک برگزار شد.
با همکاری جمعی از گویندگان؛
با همکاری جمعی از گویندگان، بخش نابینایان کتابخانه شماره یک اراک اقدام به تولید کتاب‌های صوتی نموده است.
کتابخانه امام خمینی(ره) اراک برنامه‌های تابستان خود را با افتتاح نمایشگاه پوستر و کتاب با موضوع عفاف و حجاب آغاز کرد.
به همت کتابخانه کربلایی کاظم ساروقی؛
با حضور کودکان و نوجوانان شهر ساروق، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی کربلایی کاظم ساروقی برگزار شد.
با همکاری کارشناسان ستادی برگزار شد؛
سلسله جلسات آموزشی و توجیهی رف خوانی در کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک در حال برگزاری است.
نمایشگاه کتاب، پوستر و بروشور حجاب و عفاف در کتابخانه امام حسین(ع) شهر اراک دایر شد.
با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی؛
به مناسبت هفته عفاف و حجاب، کتابخانه شهدای سنجان اراک مراسمی را با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی برگزار نمود.
با حضور مادران خانه دار؛
به همت کتابخانه شهدای سنجان و با حضور مادران خانه دار، کارگاه آموزشی مهارت‌های تربیت فرزند در خانواده برگزار شد.
در نمایشگاه کتاب حجاب کتابخانه شهدای سنجان اراک، پوسترها و طرح های مفهومی از عفاف و حجاب به نمایش گذاشته شد.
نمایشگاه کتاب و پوستر با موضوعات حجاب، آسیبهای بدحجابی و شاخصه های عفاف در کتابخانه شماره یک اراک در حال برگزاری است.
با حضور جمعی از دانشجویان؛
با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه علمی و کاربردی اراک، نشست هم اندیشی عفاف و حجاب در کتابخانه آیت اله اراکی برگزار شد.
نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته حجاب و عفاف در کتابخانه عمومی آیت الله اراکی فرهنگسرای آیینه شهر اراک دایر شد.
همراه با آموزش کاردستی؛
به مناسبت هفته عفاف و حجاب، کتابخانه شهدای سنجان اراک جلسه قصه گویی کودک با موضوع حجاب برگزار نمود.
نمایشگاه پوستر با موضوع عفاف و حجاب در کتابخانه عمومی حجت الاسلام میرجعفری شهر اراک دایر شد.
با حضور بانوان فعال عضو کتابخانه، محفل انس با قرآن کریم در کتابخانه عمومی شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
با حضور بانوان فعال قرآنی؛
با حضور جمعی از بانوان اراکی، کتابهایی با موضوع عفاف و حجاب در کتابخانه عمومی شهدای سنجان معرفی شد.
نمایشگاه کتاب آسیبهای اجتماعی در کتابخانه عمومی شهدای سنجان شهر اراک در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.
با هدف آشنایی کودکان با شغل کتابداری، چند خاطره از کتاب «روایت آشنا» در کتابخانه شهدای معصومیه به صورت گروهی خوانده شد.
سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی در نشست هفتگی شعرخوانی کتابخانه نابینایان دکتر خزایلی اراک شرکت کرد.
با حضور دختران روستای معصومیه اراک، کتاب «صوفی و چراغ جادو» در کتابخانه شهدای این روستا به صورت گروهی خوانده شد.
به مناسبت ماه رمضان؛
با حضور جمعی از بانوان، برنامه تفسیر قرآن کریم در کتابخانه عمومی شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه عمومی حضرت امیرالمومنین(ع) شهر اراک بازدید کرد.
به همت کتابخانه شهدای سنجان؛
با حضور مربی مهد قرآن نورالزهرا(س) اراک، کارگاه آموزشی مفاهیم دینی مادر و کودک در کتابخانه شهدای سنجان برگزار شد.
مسئول کتابخانه امام خمینی(ره) کرهرود از اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در تقارن ماه خرداد و ماه رمضان در این کابخانه خبر داد.
با حضور مادران خانه دار؛
مسئول کتابخانه شهدای سنجان اراک از برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت خانواده به سبک زندگی ایرانی-اسلامی در این کتابخانه خبر داد.
علی اکبر احمدی سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه عمومی آیت الله اراکی شهر اراک بازدید کرد.
با حضور کودکان، برنامه جمع خوانی کتاب «قصه ما مثل شد» در کتابخانه شهدای روستای معصومیه اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه شهدای داودآباد؛
به همت کتابخانه شهدای داودآباد، نشست کتاب‌خوان با موضوع مقابله با آسیب‌های اجتماعی در شهر داودآباد اراک برگزار شد.
به همت کتابخانه شهدای سنجان، نشست کتاب‌خوان با حضور مادران خلاق و کودکان در شهر اراک برگزار شد.
برنامه معرفی و قصه گویی کتاب «ماه غریب من» از منابع جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه شهدای سنجان اراک برگزار شد.
به مناسبت ماه رمضان؛
به همت کتابخانه شهدای سنجان اراک، نشست کتاب‌خوان همای رحمت با محوریت شخصیت والای امام علی(ع) برگزار شد.
به همت کتابخانه شهدای سنجان؛
به همت کتابخانه شهدای سنجان و با حضور دختران نوجوان، نشست کتاب‌خوان در منطقه سنجان شهر اراک برگزار شد.
علی اکبر احمدی سرپرست اداره کل از کتابخانه‌های عمومی شهدای معصومیه و شهدای داودآباد بازدید کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اراک:
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اراک با بیان اینکه افق ۱۴۰۴ با مطالعه مفید محقق می‌شود، گفت: برگزاری مسابقه کتابخوانی جشنواره رضوی یکی از اقدامات خوب برای بالا بردن سطح مطالعه مفید است.
به همت کتابخانه شهدای داودآباد؛
با حضور کودکان شهر داودآباد اراک، نشست کتاب‌خوان رضوی در کتابخانه عمومی شهدای داودآباد برگزار شد.
مسئول کتابخانه استاد دهگان اراک از انجام فعالیت‌های تبلیغی این کتابخانه جهت افزایش مشارکت شهروندان در جشنواره کتابخوانی رضوی خبر داد.
از سوی انتشارات مهر و ماه؛
بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته، تعدادی کتب کمک آموزشی از سوی انتشارات مهر و ماه به کتابخانه دکتر مهین حصیبی اراک اهداء شد.
به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، برنامه جزءخوانی قرآن کریم ویژه بانوان در کتابخانه شهدای داودآباد در حال برگزاری است.
به مناسبت ارتحال امام خمینی(ره) و قیام 15خرداد، نمایشگاه کتاب برای آشنایی نوجوانان با این دو مناسبت در محل کتابخانه شهدای داودآباد برگزار شد.
گزارش تصویری - جشن عبادت اعضای کتابخانه های عمومی شهرستان اراک
  • 1394/10/12 شنبه گزارش تصویری - جشن عبادت اعضای کتابخانه های عمومی شهرستان اراک
    در این مراسم که با همکاری مشترک کتابخانه‌های عمومی امیرالمومنین(ع)، امام حسین(ع)، آیت اله اراکی و شهدای معصومیه شهرستان اراک برگزار می‌شد، به دخترانی که به سن 9 سالگی رسیده و تازه مکلف شده‌اند، هدایایی تقدیم و احکام و واجبات دینی برای آنها تشریح شد.
معرفی کتابخانه ها:
آدرس: شهرستان اراک. روستای خیرآباد. خیابان امام خمینی. کوچه کتابخانه شماره تلفن: 08633555708
معرفی کتابخانه
اراک - منطقه کرهرود - خیابان فاطمیه - روبروی مسجد فاطمیه - تلفن 32735001 - کدپستی ۳۸۳۱۷۱۸۳۱۷
کتابخانه عمومی حجت الاسلام میرجعفری اراک . www.mirjafaripl.blog.ir
تابلوی اعلانات کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) کرهرود . شهرستان اراک
 
کتابخانه های عمومی شهرستان اراک

کتابخانه عمومی شماره یک
کتابخانه عمومی شهید زراستوند
کتابخانه عمومی استاد دهگان
کتابخانه عمومی حجت الاسلام میرجعفری
کتابخانه عمومی دکتر حصیبی
کتابخانه عمومی آیت الله اراکی
کتابخانه عمومی حضرت امام حسین(ع)
کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع)
کتابخانه عمومی شهدای شهرک ولیعصر(عج)
کتابخانه عمومی امیرالمومنین (ع) اراک
کتابخانه عمومی شهدای داودآباد
کتابخانه عمومی شهدای سنجان
کتابخانه عمومی شهدای خیرآباد
کتابخانه عمومی کربلایی کاظم ساروقی
کتابخانه عمومی شهدای مرزیجران
کتابخانه عمومی شهدای معصومیه
کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)
کتابخانه عمومی حضرت صاحب الامر (عج)