اخبار کتاب خوان
درباره کتابخوان
کتب ارائه‌شده
گالری تصاویر
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهید بهشتی شهر خمین برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه علامه طباطبایی شهر محلات برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه ولایت شهر فرمهین برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه سیدالشهداء(ع) روستای کردیجان آشتیان برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه قائم مقام فراهانی شهر فرمهین برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه حضرت ولیعصر(عج) شهر ساوه برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای شهر هندودر برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای روستای مرزیجران شهرستان اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای شهر قورچی باشی برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه سلمان ساوجی شهر ساوه برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه پروفسور حسابی شهر تفرش برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه الغدیر روستای راونج دلیجان برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهید زراستوند شهر اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه عباس اقبال شهر آشتیان برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهید هاشمی نژاد شهر ساوه برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه امیرالمومنین(ع) شهر اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای روستای معصومیه اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه امام صادق(ع) شهر نیم ور برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه علامه دلیجانی شهر دلیجان برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه اشراق شهر دلیجان برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه امام علی(ع) شهر مامونیه برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه علامه عسگری شهر ساوه برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای شهر پرندک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه توحید روستای اناج خنداب برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای حصار و فر شازند برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه فاضلین نراقی شهر نراق برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهید اسداله هاشمی شهر خنجین برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه سنجان شهر اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهید سیاوش امیری شهر شازند برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه فخرالدین عراقی شهر کمیجان برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه امام خمینی(ره) روستای گرکان آشتیان برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه آیت الله مقدسی شهر محلات برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه امام حسن مجتبی(ع) شهر زاویه برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای شهر شازند برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه مشارکتی امام صادق(ع) شهر اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه ادیب الممالک شهر جاورسیان برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه سرداران شهید خمین برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای روستای مالمیر شازند برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه حضرت زینب(س) روستای خسروبیگ کمیجان برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه حضرت باقرالعلوم(ع) شهر خشکرود برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای روستای خیرآباد اراک برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شهدای روستای اسفندان کمیجان برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه حضرت زهرا(س) شهر مهاجران برگزار شد.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، برنامه های فرهنگی دهه مبارک فجر به همت کتابخانه شادروان رضا محمودی شهر میلاجرد برگزار شد.
به همت کتابخانه شهدای سنجان اراک؛
نشست کتاب‌خوان در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی استان مرکزی با حضور جمعی از دختران نوجوان شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای شهر قورچی باشی برگزار شد.
همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی آیت الله مقدسی شهر محلات برگزار شد.
همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای سنجان شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد شهر ساوه برگزار شد.
همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی استاد ابراهیم دهگان شهر اراک برگزار شد.
همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی پروفسور حسابی شهر تفرش برگزار شد.
همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر خمین برگزار شد.
همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای بازنه شهر شهباز برگزار شد.
همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی اشراق شهر دلیجان برگزار شد.
همزمان با هفته اول بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) شهر ساوه برگزار شد.
همزمان با هفته اول بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر خمین برگزار شد.
همزمان با هفته اول بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید هاشمی شهر خنجین برگزار شد.
همزمان با هفته اول بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی علامه دلیجانی شهر دلیجان برگزار شد.
همزمان با هفته چهارم دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهر مامونیه برگزار شد.
همزمان با هفته چهارم دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه شهدای روستای اسفندان کمیجان برگزار شد.

کتاب‌خــــــوان عنوان نشست‌هایی است که به منظور به اشتراک‌گذاری کتاب‌های خوانده شده و با هدف ترویج و تبلیغ مطالعه در قالب معرفی کتاب برگزار می­‌گردد. این جلسه در فضایی صمیمی تلاش دارد تجربیات مطالعاتی افراد کتابخوان را برای سایر علاقمندان کتاب و کتابخوانی به اشتراک گذارد.

هدف از برگزاری این نشست‌ها ترویج مطالعه و کتابخوانی؛ به اشتراک‌گذاری کتاب‌های خوانده شده؛ نهادینه‌سازی مطالعه در کلیه اقشار جامعه و معرفی کتاب‌های مفید و کاربردی می‌باشد. این نشست‌ها به صورت منظم و هرماه در مرکز استان و شهرستانها برگزار خواهد شد و ماحصل جلسات معرفی بیش از ۳۶۰ جلد کتاب مفید برای مخاطبان و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی می‌باشد.

موضوعات نشست کتابخوان و انتخاب فهرست نهایی:
انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دین، تاریخ، روانشناسی، ادبیات، شعر، قصه و رمان، کودک و نوجوان، سبک زندگی، طب و تغذیه و بهداشت عمومی، خانواده و ازدواج.
توصیه می‌شود کتاب‌های ارائه شده در این نشست ها ترجیحاّ در کتابخانه هم موجود باشد؛ تا اگر فردی از روی مباحث ارائه شده، به خواندن کتابی تمایل پیدا کرد، امکان به امانت گرفتن آن از کتابخانه وجود داشته باشد.

در انتخاب فهرست نهایی تنوع موضوعی و اولویت زمان ثبت نام مدنظر قرار گیرد.


ملاک‌های معرفی کتاب استاندارد از نظر نهاد:
۱ درباره مؤلّف
۲ درباره کتاب و موضوع آن
۳ عناوین و تیترهای اساسی و اصلی کتاب و توضیح اجمالی فصول
۴ بیان مهمترین سؤالاتی که نویسنده کتاب سعی کرده به آن پاسخ دهد
۵ اشاره به فرازها و پاراگراف‌هایی ارزشمند، کلیدی و پر محتوا از کتاب
۶ آوردن چند جمله بسیار ارزشمند از کتاب
۷ پیشنهاد کتاب­‌های مفید و مکمل دیگر در محوریت موضوع کتاب
۸ تعیین گروه مطالعاتی هدف
۹ نظرِ بزرگان درباره­‌ی کتاب
۱۰ رعایت اصول نگارشی (ویرایش ادبی و علائم نگارشی و زیبایی)
۱۱ منسجم بودن متن در عین حفظ تفکیک محتوایی
۱۲ بیان مهمترین وجوه تمایز و برتری کتاب با آثار مشابه در آن موضوع

معرفی کتاب
ارائه توسط: سیما شهباز (کتابدار کتابخانه شهید هاشمی‌نژاد) در پنجمین نشست کتاب خوان
چهارمین نشست کتاب خوان
ارائه توسط اشرف کرمانی (عضو کتابخانه عمومی) - شهر محلات
چهارمین نشست کتاب خوان
ارائه توسط حسین رضایی (عضو کتابخانه عمومی) - شهر محلات
چهارمین نشست کتاب خوان
ارائه توسط مجتبی ملکی (کتابدار کتابخانه عمومی آیت الله مقدسی) - شهر محلات
چهارمین نشست کتاب خوان
ارائه توسط علیرضا ملاحسینی (عضو کتابخانه عمومی) - شهر محلات
چهارمین نشست کتاب خوان
ارائه توسط آمنه عباسیان جوشقانی (کتابدار کتابخانه عمومی علامه طباطبائی) - شهر محلات
چهارمین نشست کتاب خوان
ارائه توسط اسفندیار عباسی (عضو کتابخانه عمومی) - شهر محلات
چهارمین نشست کتاب خوان
ارائه توسط فاطمه خسروی (کتابدار کتابخانه عمومی علامه طباطبائی) - شهر محلات
چهارمین نشست کتاب خوان
ارائه توسط زهرا جوادی (کتابدار کتابخانه عمومی علامه طباطبائی) - شهر محلات
چهارمین نشست کتاب خوان
ارائه توسط سید هاشم حسینی مقدم (نویسنده و پژوهشگر) - شهر محلات
سومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط بتول صبوری (کتابدار کتابخانه عمومی شهدای مالمیر) - شهر اراک
سومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط معصومه خاکی (کتابدار کتابخانه عمومی شهدای شازند) - شهر اراک
سومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط ساره وفا (عضو کتابخانه) - شهر اراک
سومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط رضا ورمزیار (کتابدار تالار مفاخر استان مرکزی) - شهر اراک
سومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط اعظم ندری (مسئول کتابخانه عمومی دکتر حصیبی اراک) - شهر اراک
سومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط سید علی الحسینی (کتابدار کتابخانه مشارکتی الزهرا) - شهر اراک
سومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط مهران رجبی خلیل‌سرایی (فعال فرهنگی) - شهر اراک
سومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط صدف شفیع (کتابدار کتابخانه عمومی دکتر حصیبی اراک) - شهر اراک
سومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط مهدی بندرخانی (مدرس دانشگاه) - شهر اراک
سومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط محمدحسن بیات (کارشناس منابع اداره کل کتابخانه های عمومی مرکزی) - شهر اراک
سومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط سمانه کریمی (مسئول کتابخانه عمومی استاد دهگان اراک) - شهر اراک
دومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط زهرا کمانی (کتابدار کتابخانه عمومی سرداران شهید خمین) - شهر خمین
دومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط فاطمه آل طاهر (نویسنده) - شهر خمین
دومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط محمود غلامی (نویسنده و استاد دانشگاه) - شهر خمین
دومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط امیر عربی (کتابدار کتابخانه عمومی صاحب الزمان (عج) روستای رباط‌مراد) - شهر خمین
دومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط: فهیمه اسماعیلی (کتابدار کتابخانه دانشگاه پیام نور خمین) - شهر خمین
دومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط احمدرضا کرمی (کارشناس فرهنگی) - شهر خمین
دومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط سعیده مجتهدی (خبرنگار و فعال رسانه ای) - شهر خمین
دومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط: ابوالفضل خسروی (فعال رسانه‌ای) - شهر خمین
دومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط سودابه شبگرد (کتابدار کتابخانه دانشگاه آزاد خمین) - شهر خمین
دومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط مجتبی قریشی (عضو کتابخانه عمومی شهید بهشتی) - شهر خمین
دومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط نسرین خسروی (مسئول کتابخانه عمومی شهدای قورچی باشی) - شهر خمین
دومین نشست کتاب خوان
ارائه توسط علی شمسی (دبیر و کارشناس ارشد مشاوره) - شهر خمین
اولین نشست کتاب خوان
ارائه توسط زهرا عرفانی‌پور مسئول کتابخانه عمومی شهدای هندودر
اولین نشست کتاب خوان
ارائه توسط سمیه سهراب نیا مسئول کتابخانه عمومی شهدای توره
ارائه توسط مریم قجری مسئول کتابخانه عمومی علامه دلیجانی
اولین نشست کتاب خوان
ارائه توسط سمیرا اکبری کتابدار کتابخانه عمومی مرحوم میرجعفری اراک
ارائه توسط زهرا رضایی کتابدار کتابخانه عمومی استاد دهگان اراک
اولین نشست کتاب خوان
ارائه توسط مهدیه علی نقی‌پور کارشناس اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی
اولین نشست کتاب خوان
ارائه توسط اشرف شمسی کتابدار کتابخانه شهید بهشتی خمین
اولین نشست کتاب خوان
ارائه توسط لیلا شهوه عضو کتابخانه مشارکتی امام جعفر صادق (ع) - شهر اراک
اولین نشست کتاب خوان
ارائه توسط سیده زهرا طباطبایی رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان زرندیه
اولین نشست کتاب خوان
ارائه توسط فهیمه لطفعلی رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان دلیجان
اولین نشست کتاب خوان
ارائه توسط پریسا سیاه‌تیری مسئول کتابخانه عمومی امام حسین(ع) - شهر اراک
این نشست با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، فرماندار شازند، خانواده سردار شهید سیاوش امیری، اعضای شورای شهر، کتابداران، نویسندگان و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شازند برگزار شد.
هشتمین نشست «کتاب‌خوان» استان مرکزی روز دوشنبه چهاردهم دی ماه در شهرستان شازند برگزار شد
در این نشست خلاصه‌ای از 10 عنوان کتاب با موضوعات مختلفی همچون رمان و ادبیات،واقعه عاشورا، دفاع مقدس، اصول مدیریت، روانشناسی، سبک زندگی توسط ارائه‌دهندگان به حاضران ارائه شد.
در این نشست کتابداران، فعالان رسانه‌ای و اعضای کتابخانه‌های عمومی شهرستان ساوه به معرفی کتاب‌هایی در موضوعات دینی، دفاع مقدس، علوم پزشکی، ادبیات، تاریخ و علوم کاربردی پرداختند.
صد و هشتاد و دومین نشست «کتاب‌خوان» کشور، عصر دوشنبه 11 آبان 94 در سالن اجتماعات سلمان ساوجی شهر ساوه برگزار شد.
در این نشست خلاصه‌ای از 10 عنوان کتاب با موضوعات مختلفی توسط ارائه دهندگان محلاتی به حاضران ارائه شد.
صد و چهل و هشتمین نشست «کتاب‌خوان» کشور در سالن اجتماعات حضرت زینب(س) شهر محلات برگزار شد.
در این نشست یاد گرفتیم از «بچه مثبت مدرسه» تا «حق جو و حق شناس» باشیم و «طراحی نظم» ما را برای غلبه بر مشکلات یاری کند. قطرات عشقی که می‌چکید از «چهل نامه کوتاه به همسرم» را بر سر و صورت پاشیدیم تا «سیذارتا» کمکمان کند در کشف حقیقت وجودیمان.
این نشست با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، روسای ادارات شهرستان، نویسندگان، کتابداران و اعضای کتابخانه‌ها و اصحاب فرهنگ و هنر در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای آیینه شهر اراک برگزار شد.
یکصد و بیست و یکمین نشست «کتاب‌خوان» کشور در سالن اجتماعات فرهنگسرای آئینه شهر اراک برگزار شد.
در سلسله نشست‌های کتاب‌خوان که با محوریت کتاب برگزار می‌شود، فرد شرکت‌کننده تجربیات مطالعاتی خود را به سایر علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی ارائه می‌دهد.
این نشست با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، مسئولان شهرستان، نویسندگان، کتابداران و اعضای کتابخانه‌ها و اصحاب فرهنگ و هنر در محل سالن کوثر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خمین برگزار شد.
دومین نشست کتاب‌خوان استان مرکزی عصر سه شنبه، هفدهم شهریور به میزبانی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خمین برگزار شد .
در این نشست خلاصه‌ای از 11 عنوان کتاب با موضوعات مختلفی همچون رمان، اصول مدیریت، روانشناسی، سبک زندگی، مذهبی و دفاع مقدس توسط ارائه دهندگان به حاضران ارائه شد.
اولین نشست کتاب‍خوان استان مرکزی با حضور قریب به 270 نفر از فرهیختگان استان و جمعی از علاقه‌مندان و فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی برگزار شد
پانزدهمین نشست به اشتراک گذاری کتاب‌های خوانده شده، عصر دیروز (24مرداد ماه) به میزبانی استان مرکزی برگزار شد.
 فرم ثبت نام کتابخوان