1

1

21

1
فعالیت های کتابخانه شهید نبی اله روستای ونک فراهان در هفته اول دی همزمان با هفته اول دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه شهید نبی اله روستای ونک شهرستان فراهان برگزار شد.

*
1
قصه گویی برای کودکان در کتابخانه شهید نبی اله ونک
به مناسبت شب یلدا و با حضور حاج ابوالفضل فرمهینی، عضو پیشکسوت کتابخانه عمومی شهید نبی اله، برنامه قصه گویی برای کودکان در روستای ونک شهرستان فراهان برگزار شد.

*
2
معرفی کتاب «کهن دیار فراهان» در کتابخانه شهید نبی اله ونک
به مناسبت شب یلدا، برنامه جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی شهید نبی اله روستای ونک شهرستان فراهان برگزار شد و طی آن کتاب های «کهن دیار فراهان»، «شب یلدا» و « فراهان نامه: نگاهی به فرهنگ و آداب و رسوم مردم فراهان» توسط صدیقه فرمهینی فراهانی، مسئول کتابخانه شهید نبی اله معرفی و سپس جمع خوانی شد.

*
3
قصه گویی برای دانش آموزان مدرسه حقیقت  فراهان
به مناسبت شب یلدا و به همت صدیقه فرمهینی فراهانی، مسئول کتابخانه شهید نبی اله ونک برنامه قصه گویی از شاهنامه فردوسی در مدرسه دخترانه حقیقت شهرستان فراهان برگزار شد.

منبع: فراهان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 151