0
فعالیت های کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) خشکرود در هفته اول دی همزمان با هفته اول دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه حضرت باقرالعلوم(ع) شهر خشکرود برگزار شد.

*
1
برنامه حافظ خوانی در کتابخانه باقرالعلوم(ع) خشکرود
با حضور دختران نوجوان شهر خشکرود، برنامه حافظ خوانی در کتابخانه عمومی حضرت باقرالعلوم(ع) برگزار شد و یکی از اشعار دیوان حافظ به همراه تفسیر و توضیح مختصر در رابطه با اشعار در این جمع بیان شد.

منبع: زرندیه
 
تعداد بازديد اين صفحه: 133