ا

ا
فعالیت های کتابخانه عمومی شهدای بازنه در هفته اول دی همزمان با هفته اول دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای بازنه شهر شهباز برگزار شد.

*
1
اهدای کتاب‌های کمک آموزشی به کتابخانه شهدای بازنه
با پیگیری‌های رضا مهری، مسئول کتابخانه عمومی شهدای بازنه شهر شهباز، تعداد 150 عنوان کتاب کمک آموزشی به ارزش 35 میلیون ریال ازطرف انتشارات مهر و ماه به این کتابخانه اهدا شد.

منبع: شازند
 
تعداد بازديد اين صفحه: 134