ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
فعالیت های کتابخانه عمومی عباس اقبال آشتیان در هفته اول دی همزمان با هفته اول دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی عباس اقبال آشتیانی شهر آشتیان برگزار شد.

*
1
برنامه قصه گویی در کتابخانه عباس اقبال آشتیانی
با حضور کودکان شهر آشتیان، برنامه قصه گویی و جمع خوانی کتاب در بخش کودک کتابخانه عمومی عباس اقبال آشتیانی برگزار شد.

*
2
برگزاری جشن شب یلدا در کتابخانه عباس اقبال آشتیانی
به همت کتابخانه عمومی عباس اقبال آشتیانی مراسم جشن شب یلدا در کتابخانه عمومی عباس اقبال آشتیانی شهر آشتیان برگزار شد.

*
3
جمع خوانی کتاب به مناسبت یلدا در کتابخانه عباس اقبال آشتیانی
به مناسبت شب یلدا و با حضور دانش آموزان دبستان توحید شهر آشتیان، برنامه جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی عباس اقبال آشتیانی برگزار شد.


 

منبع: آشتیان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 147