.

.
فعالیت های کتابخانه امام رضا(ع) روستای تلخاب در هفته دوم بهمن همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه امام رضا(ع) روستای تلخاب شهرستان فراهان برگزار شد.
منبع: فراهان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 40