.
فعالیت های کتابخانه الغدبر روستای راونج در هفته دوم بهمن همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی الغدبر روستای راونج دلیجان برگزار شد.
منبع: دلیجان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 38