اراکی

اراکی

اراکی
فعالیت های کتابخانه آیت الله اراکی شهر اراک در هفته دوم دی همزمان با هفته دوم دی، برنامه‌های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی آیت الله اراکی شهر اراک برگزار شد.

*
1
مطالعه گروهی و معرفی کتاب در کتابخانه آیت اله اراکی اراک
با حضور اعضای باشگاه کتابخوانی کتابخانه عمومی آیت اله اراکی، برنامه مطالعه گروهی و معرفی کتاب «مرغان صحرای عشق» برگزار شد.
اعظم رنجبران، مسئول کتابخانه آیت الله اراکی گفت: کتاب «مرغان صحرای عشق» بازنویسی کتاب منطق‌الطیر اثر فریدالدین محمد عطار نیشابوری است که به کوشش علیرضا مختارپور، بهروز ثروتیان و اکبر ایرانی نگارش شده و اشاره به دل کندن از ظواهر دنیا و پیمودن طریقه سیر و سلوک دارد.

منبع: اراک
 
تعداد بازديد اين صفحه: 109