اقبال

اقبال

اقبال
فعالیت های کتابخانه عباس اقبال شهر آشتیان در هفته دوم دی همزمان با هفته دوم دی، برنامه‌های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی عباس اقبال شهر آشتیان برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب توسط کودکان در کتابخانه عباس اقبال آشتیانی
با حضور دختران نوجوان شهر آشتیان، کتاب «ماهک و غول سرزمین پارچه ها» در کتابخانه عمومی عباس اقبال آشتیانی معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: آشتیان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 87