ئ
فعالیت های کتابخانه شیخ عبدالنبی روستای وفس در هفته دوم بهمن همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه شیخ عبدالنبی روستای وفس کمیجان برگزار شد.

*
1
جمع خوانی و معرفی کتاب در روستای وفس کمیجان
با حضور جمعی از دانش آموزان روستای وفس شهرستان کمیجان، کتاب «انقلاب اسلامی ایران» نوشته محمدباقرحشمت زاده در کتابخانه عمومی شیخ عبدالنبی وفسی برگزار شد.

منبع: کمیجان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 39