ئ
فعالیت های کتابخانه شهدای روستای مالمیر در هفته دوم بهمن همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای روستای مالمیر شازند برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «نسیم رحمت» در کتابخانه شهدای مالمیر
با حضور دانش آموزان مدرسه ابتدایی صادقات روستای مالمیر شهرستان شازند، کتاب «نسیم رحمت» نوشته محسن قدسی پور در کتابخانه عمومی شهدای مالمیر معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: شازند
 
تعداد بازديد اين صفحه: 43