-

-

-
فعالیت های کتابخانه عمومی شهدای قورچی باشی در هفته اول بهمن همزمان با هفته اول بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای شهر قورچی باشی برگزار شد.

*
1
محفل آشنایی با شعر نو در کتابخانه شهدای قورچی باشی
با حضور جمعی از دختران نوجوان شهر قورچی باشی، محفل آشنایی با شعر نو در کتابخانه عمومی شهدای قورچی باشی برگزار شد.
در این برنامه مژگان یوسفی، مسئول کتابخانه شهدای قورچی باشی با معرفی شاعران فعال عرصه شعر نو، کتاب هایی را نیز در اختیار شرکت کنندگان قرار داد و دانش آموزان ضمن آشنایی با شاعران و زندگینامه شان، هر کدام شعری را برای دیگران خواندند و درباره مضمون اشعار به گفت وگو پرداختند.

منبع: خمین
 
تعداد بازديد اين صفحه: 83