.

.

.
فعالیت های کتابخانه سرداران شهید خمین در هفته اول بهمن همزمان با هفته اول بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی سرداران شهید شهر خمین برگزار شد.

نمایشگاه تخصصی کتاب آسیب اجتماعی در کتابخانه سرداران شهید خمین

منبع: خمین
 
تعداد بازديد اين صفحه: 88