-

-

-
فعالیت های کتابخانه امام خمینی(ره) اراک در هفته اول بهمن همزمان با هفته اول بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه امام خمینی(ره) منطقه کرهرود شهر اراک برگزار شد.

نمایشگاه پوستر کاهش آسیب های اجتماعی

منبع: اراک
 
تعداد بازديد اين صفحه: 89