نمایشگاه عفاف و حجاب اسلامی در کتابخانه امام سجاد(ع) ستق به همت کتابخانه امام سجاد(ع)، نمایشگاه کتاب عفاف و حجاب اسلامی در روستای ستق ساوه دایر شد.
 
تعداد بازديد اين صفحه: 495