نمایشگاه کتاب به مناسبت روز ازدواج در کتابخانه امیرالمومنین(ع) آستانه نمایشگاه کتاب به مناسبت روز ازدواج در کتابخانه عمومی حضرت امیرالمومنین(ع) شهر آستانه علوی برپا شد.
 
تعداد بازديد اين صفحه: 348