نمایشگاه عکس و کتاب با موضوع عفاف و حجاب در کتابخانه شهدای سنجان همزمان با هفته حجاب و عفاف، نمایشگاه عکس و کتاب در کتابخانه شهدای سنجان دایر شد.
 
تعداد بازديد اين صفحه: 462