دوشنبه 12 شهريور 1397 نشست خبری حجت الاسلام دانشی به مناسبت هفته دولت
.   
1397/6/12 دوشنبه
MPL_05.JPG   
1397/6/12 دوشنبه
MPL_08.JPG   
1397/6/12 دوشنبه
.   
1397/6/12 دوشنبه

MPL_02.JPG   
1397/6/12 دوشنبه
.   
1397/6/12 دوشنبه
MPL_09.JPG   
1397/6/12 دوشنبه
MPL_12.JPG   
1397/6/12 دوشنبه

MPL_03.JPG   
1397/6/12 دوشنبه
MPL_07.JPG   
1397/6/12 دوشنبه
MPL_10.JPG   
1397/6/12 دوشنبه
MPL_13.JPG   
1397/6/12 دوشنبه

MPL_04.JPG   
1397/6/12 دوشنبه

 
تعداد بازديد اين صفحه: 234