سه‌شنبه 1 آبان 1397 بازتاب اخبار - آبان 97
.   
1397/8/10 پنجشنبه
تسنیم   
1397/8/21 دوشنبه
باشگاه خبرنگاران   
1397/8/25 جمعه
نهاد   
1397/8/25 جمعه

استانداری   
1397/8/12 شنبه
ایرنا   
1397/8/21 دوشنبه
باشگاه خبرنگاران   
1397/8/25 جمعه
فارس   
1397/8/25 جمعه

فرمانداری شازند   
1397/8/12 شنبه
فارس   
1397/8/21 دوشنبه
ایرنا   
1397/8/25 جمعه
فارس   
1397/8/25 جمعه

نهاد   
1397/8/14 دوشنبه
ایکنا   
1397/8/21 دوشنبه
ایرنا   
1397/8/25 جمعه
فارس   
1397/8/25 جمعه

نهاد   
1397/8/14 دوشنبه
ایکنا   
1397/8/21 دوشنبه
مهر   
1397/8/25 جمعه
استانداری   
1397/8/25 جمعه

نهاد   
1397/8/14 دوشنبه
صدا و سیما   
1397/8/21 دوشنبه
تسنیم   
1397/8/25 جمعه
دیار آفتاب   
1397/8/25 جمعه

نهاد   
1397/8/14 دوشنبه
تسنیم   
1397/8/21 دوشنبه
ایکنا   
1397/8/25 جمعه
ایسنا   
1397/8/25 جمعه

نهاد   
1397/8/14 دوشنبه
ایکنا   
1397/8/25 جمعه
ایسنا   
1397/8/25 جمعه
ایسنا   
1397/8/25 جمعه

نهاد   
1397/8/21 دوشنبه
شبستان   
1397/8/25 جمعه
صدا و سیما   
1397/8/25 جمعه
ایرنا   
1397/8/25 جمعه

نهاد   
1397/8/21 دوشنبه
مهر   
1397/8/25 جمعه
دیار آفتاب   
1397/8/25 جمعه
فرمانداری دلیجان   
1397/8/25 جمعه

فرمانداری خنداب   
1397/8/21 دوشنبه
فارس   
1397/8/25 جمعه
دانا   
1397/8/25 جمعه
نهاد   
1397/8/25 جمعه

تسنیم   
1397/8/21 دوشنبه

 
تعداد بازديد اين صفحه: 35
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما